Visuotinis narių susirinkimas – tai aukščiausias valdymo organas. Kiekviena įmonė veikianti tiesioginės prekybos versle ir tenkinanti tam tikrus reikalavimus gali tapti Asociacijos nare. Valdyba – Valdybos nariai (3) renkami iš visų įmonių narių. Valdybos pirmininkas – jis renkamas Valdybos narių. Generalinis sekretorius (Direktorius) – jis yra skiriamas Valdybos ir yra atsakingas už Asociacijos administracinius klausimus, jos kasdieninės veiklos organizavimą ir atstovavimą. Kodeksų administratorius – tai nepriklausomas asmuo renkamas visų Asociacijos narių ir iškilus konfliktui veikiantis kaip nešališkas arbitras tarp narių ir jų klientų ar tik tarp narių įmonių. Komitetai– Asociacija gali turėti komitetus, kurie yra atsakingi už tam tikrą veiklos sritį, pvz., Teisės ar Viešųjų ryšių komitetai. Valdyba:

  •  – valdybos pirmininkė
  • – narys
  • – narys

Generalinis sekretorius:

Kodeksų administratorius:

Susisiekite

Klauskite ir mes jums atsakysime.

Not readable? Change text. captcha txt
KVIESKITE PAGALBĄ